Portal e-usług oświatowych Gminy Zarszyn

Logowanie

Program Regionalny Podkarpackie Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dzień dobry,

przekazujemy Państwu ważną informację związaną z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Poniżej znajdą Państwo szczegóły.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też zinnych źródeł.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Wójt Gminy Zarszyn

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: iod@zarszyn.pl

Jak możesz się z nim skontaktować?

Są dwa sposoby:

 1. pocztą – 38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74
 2. e-mailem – sekretariat@zarszyn.pl

Jak uzyskać informacje dotyczące ochrony danych osobowych?

Są dwa sposoby:

 1. pocztą – 38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74
 2. e-mailem – sekretariat@zarszyn.pl

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • zgody – to jest dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzaniedanych osobowych – art. 6 ust.1 lit a) RODO,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; – art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
 • uzasadnionych wymogów Administratora lub strony trzeciej – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Co zrobić, jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane?

Jeżeli nie życzysz sobie, byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, prosimy o kontakt.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięciazgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. przeniesienia Twoich danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna

Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.

Dyrektor
CUW w Zarszynie

Przejdź do serwisu